kontakt

Jestem zainteresowany zakupem Sand-y, proszę o kontakt.

opakowanie

2,7

kg

opakowanie

10

kg

opakowanie

25

kg

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem, prosimy wypełnić poniższy formularz
lub zadzwonić pod numer: +48 513-930-960

Zamówienia

czym jest sand-y?

Wyjątkowa receptura preparatu do dezynfekcji piasku SAND-y, oparta głównie na materiałach mineralnych, surowcach kopalnych i naturalnych wyciągach z roślin, została opracowana przed grupę polskich  specjalistów i ekspertów.  Uzyskano pierwszy w Polsce preparat do suchej dezynfekcji  piaskownic, placów gier i zabaw, miejsc czasowego pobytu ludzi.

Skuteczność preparatu została potwierdzona badaniami w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (kwiecień 2014). Preparat został również przebadany pod względem toksykologicznym w Instytucie Pracy im. Nofera w Łodzi (wrzesień 2014), uzyskując pozytywną opinię i informację o braku zagrożeń toksykologicznych związanych ze stosowaniem preparatu.

Preparat we wrześniu 2014 został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Pozwolenie nr 5910/14) co stanowi formalne dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski

stosowanie

instrukcja

Należy mieć na uwadze, że piasek, zanieczyszany odpadami cywilizacyjnymi, często niestety również odchodami psów i kotów, będący miejscem swoistej wymiany mikrobiologicznej między bawiącymi się dziećmi  stwarza znakomite warunki do rozwoju mikroorganizmów. W takim środowisku, dziecko, dopiero budujące swój system odporności, jest  szczególnie narażone na szereg niebezpieczeństw zdrowotnych, zachorowań czy zakażeń.

Preparat do dezynfekcji piaskownic SAND-y, ma za zadanie wspierać wielokierunkowe wysiłki rodziców, opiekunów a także właścicieli nieruchomości, władz samorządowych, administracyjnych oraz sanitarnych w walce z zagrożeniami chorobotwórczymi, szerzącymi się m.in. w piaskownicach.

Regularne stosowanie preparatu SAND-y niezwykle skutecznie zapobiega rozwojowi mikroorganizmów w piasku bądź na powierzchniach, z którymi dziecko ma styczność w czasie zabawy. Preparat, dzięki swoim unikalnym właściwościom, eliminuje nawet bakterie wykazujące dużą odporność na antybiotyki. Preparat ma udowodnione działanie na :

  • pałeczki ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa)
  • bakterie e.coli (Escherichia coli)
  • bakterie gronkowca złocistgo (Staphylococcus aureus)
  • paciorkowce (Enterococcus hirae)

a zatem szczepy bakterii stanowiące jedne z największych zagrożeń
dla ludzi a szczególnie dla dzieci.

Preparat zdecydowanie pogarsza warunki rozwoju bakterii
i wirusów, absorbując wilgoć z powierzchni na których jest stosowany, natomiast  substancje biobójcze zawarte w SAND-y, eliminują większość szkodliwych mikroorganizmów.

W związku z uzyskaną Rejestracją w URPLWMiPB, stosowanie preparatu stanowi działanie zgodne z zapisami Ustawy o Utrzymaniu Czystości
i Porządku w Gminach.

INFORMACJE DODATKOWE:

  • 1 kg preparatu wystarczy na jednorazową dezynfekcję około 10 m2 piasku
  • Zabiegi dezynfekcyjne powinny być przeprowadzane regularnie,
  • najlepsze efekty przyniosą jeśli będą przeprowadzane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
  • Nie zaleca się przeprowadzania dezynfekcji w czasie opadów lub silnego wiatru.
  • Produkt przebadany w Państwowym Zakładzie Higieny – potwierdzona skuteczność bakteriobójcza (04/2014).

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

1. Zabezpieczyć teren dezynfekowany przed dostępem dzieci
2. Z piaskownicy usunąć ewentualne psie lub kocie nieczystości
3. Jeśli piasek jest suchy,  powierzchnię skropić wodą
4. Rozsypać równomiernie na dezynfekowaną powierzchnię
   w ilości 100 g/m2.
5. Po dwóch godzinach powierzchnię dezynfekowaną zagrabić
    (w celu lepszego wymieszanie preparatu z piaskiem)
7. Po wymieszaniu pozostawić na kolejne dwie godziny
8. Powierzchnię piaskownicy zagrabić
9. Piaskownica jest już gotowa do użytku

Preparat pozostaje wymieszany z piaskiem i nie trzeba go usuwać
po przeprowadzonym zabiegu.

Po tak przeprowadzonej dezynfekcji, można od razu korzystać
z piaskownicy. Preparat nie wymaga żadnego okresu karencji.

Preparat powinien być stosowany REGULARNIE, przynajmniej raz w miesiącu poprzez rozsypanie ilości około 100 g na każdy metr kwadratowy dezynfekowanej powierzchni. Zaleca się,
aby przed sezonem zimowym, przed zakryciem piaskownic zastosować większą dawkę preparatu (nawet do 150 g/m2). Również zaleca się aby świeżo dostarczony piasek został zdezynfekowany przed wprowadzeniem dzieci do piaskownicy.

1 kg produktu wystarczy na jednorazową dezynfekcję
10 metrów kwadratowych powierzchni.

Przy wykonywaniu dezynfekcji należy zachować środki ostrożności  oraz zabezpieczyć teren przed dostępem dzieci
i postępować zgodnie z wytycznymi podanymi na etykiecie produktu.

Zamówienia realizowane
są w kolejności zgłoszeń.

Towar jest wysyłany
za pośrednictwem
firmy kurierskiej.

Dostawa następuje
w ciągu 3-4 dni roboczych
od zamówienia.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych,
mamy przyjemność przedstawić Państwu 
preparat do dezynfekcji piaskownic, placów gier i zabaw

WSKAZANIA

BRANDEZ Sp. z o.o.,

01-903 Warszawa, ul. Marii Dąbrowskiej 5 lok. 57,

telefon: +48 513 930 960

Copyright © 2015 brandez | All Rights Reserved